Kontakt, Zamówienia

Zamówienia telefoniczne:

+48 698 374 474 

Licencjonowany doradca:

+48 698 374 474 

E-mail:

zamowienia@sklepprobio.pl

WARZYWA

PŁATNOŚCI


Konto bankowe:

mBank 13 1140 2004 0000 3302 7934 0097

PayU

PITiWN

karta klienta

Informacja

WARZYWA W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Pomidory

  STOSOWANE PRODUKTY: EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem, Nano-Gro, LIGNOhumat, FITOdoctor, HERBAGREEN BASIC, Humus Active DZIAŁANIE: Mikroorganizmy powodują widoczny wzrost ilości kwiatów i zawiązanych owoców. Rośliny są silniejsze i odporniejsze na choroby. Stosowanie EmFarma Plus zapobiega lub zdecydowanie ogranicza występowanie zarazy ziemniaczanej. SPOSÓB UŻYCIA: - Zaszczepianie gleby: od 1 do 2 litrów Em Farma Plus/100 m2 rozcieńczone w takiej ilości wody, aby można było łatwo rozprowadzić preparat po całej powierzchni. Po zaszczepieniu gleby należy wymieszać wierzchnią warstwę gleby. - Zaprawianie nasion: w 10 % roztworze EmFarma (0,1 litra EmFarma/0,9 litra wody). Tak zaprawione nasiona wsiewać. Przed sadzeniem rozsadę podlać EmFarma Plus w rozcieńczeniu 0,1 litra EmFarma Plus/2 litry wody tj. 5 % roztwór. - Opryski: 2-3 razy na rosnące rośliny i raz w trakcie zbiorów stosując każdorazowo 0,2-0,3 litra EmFarmy Plus/100 m2 rozcieńczone w 8-10 litrach wody. W lata wilgotne i zimne zaleca się do oprysków z EmFarmy Plus dodawanie Ema5 w ilości 30-40 ml/100m2/8-10 litrów wody. W przypadku uprawy pomidorów w szklarni lub w tunelu foliowym należy zwiększyć częstotliwość oprysków w szczycie zagrożenia chorobowego co 3-4 dni, stosując 5 % roztwór EmFarma Plus (0,25 litra/100 m2/5 litrów wody). Na plantacjach z populacją pędraków i opuchlaków zalecamy zastosować roztwór 0,5 - 1litra Ema5 z wrotyczem / 100m2 rozcieńczone w dużej ilości wody. Ema 5 z wrotyczem ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię. Zabiegi NANO-GRO: 1 granulkę NANO-GRO® dokładnie rozpuścić w 1litrze wody, poprzez energiczne potrząsanie. - spryskiwać lub podlwać rośliny roztworem NANO-GRO® 30-50 ml w stadium 2-3 liścia właściwego (ok. 120 l roztworu NANO-GRO® /1ha) - spryskiwać lub podlwać rośliny roztworem Nano-Gro® 200ml w stadium kwitnienia 2.-3. grona (ok. 200-300 l roztworu NANO-GRO® /1ha). Zabiegi LIGNOhumat: Przedsiewna obróbka nasion: 0,5%-3L roztworu LIGNOhumat /1 kg nasion. Nawadnianie kropelkowe: 0,02% -60g LIGNOhumat /100L /hc 2,5L cieczy roboczej /m2 w fazie 2-3 liści właściwych. Oprysk dolistny: 0,01-0,05% -30-150g LIGNOhumat /300L /ha 2-3 zabiegi co 7-10 dni. Zabiegi FITOdoctor: - opryskiwanie gleby i roślin w okresie wegetacji, zużycie 2-3 kg / 150-250 l / ha.

 • Ogórki

  STOSOWANE PRODUKTY: Ema5, EmFarma Plus, Ema5 z wrotyczem, EmFarma, Nano-Gro, LIGNOhumat, FITOdoctor, HERBAGREEN BASIC, Humus Active DZIAŁANIE: Walka z mączniakami prawdziwymi i rzekomymi, oraz kanciastą plamistością. Wspieranie odporności roślin na przymrozki, suszę, patogeny, uszkodzenia mechaniczne. Zwiększenie plonu przy jednoczesnym przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych. SPOSÓB UŻYCIA: - Zaszczepianie gleby: od 1 do 2 litrów Em Farma Plus/100 m2 rozcieńczone w takiej ilości wody, aby można było łatwo rozprowadzić preparat po całej powierzchni. Po zaszczepieniu gleby należy wymieszać wierzchnią warstwę gleby. - Zaprawianie nasion: 10% wodny roztwór EmFarma (0,1 litra EmFarma / 0,9 litra wody). Przed sadzeniem rozsadę należy podlać 5% wodnym roztworem EmFarma Plus (0,1 litra EmFarma Plus / 2 litry wody). - Opryski: 2-3 razy na rosnące rośliny i raz w trakcie zbiorów stosując każdorazowo 0,2-0,3 litra EmFarmy Plus/100 m2 rozcieńczone w 8-10 litrach wody. W lata wilgotne i zimne zaleca się do oprysków z EmFarmy Plus dodawanie Ema5 w ilości 10-30 ml/100 m2/6-10 litrów wody. Ogórki pod osłonami częściej opryskiwać. Można raz w tygodniu podlewać 2 % roztworem EmFarma Plus. Na plantacjach z populacją pędraków i opuchlaków zalecamy zastosować roztwór 0,5 - 1litra Ema5 z wrotyczem / 100m2 rozcieńczone w dużej ilości wody. Ema 5 z wrotyczem ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię. Zabiegi NANO-GRO: 1 granulkę NANO-GRO® dokładnie rozpuścić w 1litrze wody. - spryskiwać lub podlwać rośliny roztworem NANO-GRO® 30-50 ml w stadium 2-3 liścia właściwego (ok. 120 l roztworu NANO-GRO® /1ha) - spryskiwać lub podlewać rośliny roztworem Nano-Gro® 200ml w stadium kwitnienia 2.-3. grona (ok. 200-300 l roztworu NANO-GRO® /1ha). Zabiegi LIGNOhumat: Przedsiewna obróbka nasion: 0,5%-3L roztworu LIGNOhumat /1 kg nasion. Nawadnianie kropelkowe: 0,02% -60g LIGNOhumat /100L /hc 2,5L cieczy roboczej /m2 w fazie 2-3 liści właściwych. Oprysk dolistny: 0,01-0,05% -30-150g LIGNOhumat /300L /ha 2-3 zabiegi co 7-10 dni. Zabiegi FITOdoctor: - opryskiwanie gleby i roślin w okresie wegetacji, zużycie 2-3 kg / 150-250 l / ha.

 • Papryka

  STOSOWANE PRODUKTY: EmFarma Plus, EmFarma, Ema5, Ema5 z wrotyczem, Nano-Gro, FITOdoctor, HERBAGREEN BASIC, Humus Active DZIAŁANIE: Ograniczanie lub całkowite wyeliminowanie m.in. takich chorób jak: zgorzel siewek papryki, szara pleśń papryki, bakteryjna cętkowatość papryki, zgnilizna twardzikowa, fytoftoroza papryki. Zwiększenie odporności roślin na przymrozki, suszę, uszkodzenia mechaniczne, szkodniki. Mikroorganizmy powodują lepszy ukorzenianie roślin oraz zwiększenie plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych. Zaprawianie nasion: Stosujemy EmFarmę w dawce 100ml w 1 L wody tak, aby wszystkie nasiona były pokryte cieczą. Po zaprawieniu nasiona lekko osuszyć. Zaprawianie wykonujemy na około 1-2 godz. przed wysiewem. Opryski w trakcie wzrostu roślin: Wykonujemy 3-4 zabiegi. W początkowej fazie wzrostu stosujemy EmFarmę w dawce: 10-12 L/ha + Ema5 w dawce: 1-3 L/ha w 400-600 L wody. W fazie intensywnego wzrostu roślin stosujemy EmFarmę Plus w dawce: 10 L/ha + Ema5 w dawce: 1-3 L/ha w 400-600 L wody. Jeżeli na plantacji mamy problem z populacją pędraków i opuchlaków, należy zastosować Ema5 z wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonać na wilgotna glebę. Stosujemy Ema5 z Wrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej ZABIEGI NANO-GRO: Zaprawianie nasion: - przed siewem moczyć nasiona/sadzonki w roztworze NANO-GRO® przez 20-30 sekund Opryski i podlewanie: - spryskiwać lub podlewać rośliny roztworem NANO-GRO® 30-50 ml w stadium 2-3 liścia właściwego (ok. 120 l roztworu NANO-GRO® /1ha) - spryskiwać lub podlwać rośliny roztworem Nano-Gro® 200ml w stadium kwitnienia 2.-3. grona (ok. 200-300 l roztworu NANO-GRO® /1ha) ZABIEGI FITOdoctor: - opryskiwanie gleby i roślin w okresie wegetacji, zużycie 2-3 kg / 150-250 l / ha.

 • Rośliny kapustne

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem, Nano-Gro, LIGNOhumat, FITOdoctor, HERBAGREEN BASIC, Humus Active DZIAŁANIE: Mikroorganizmy powodują, że rośliny są silniejsze i odporniejsze na choroby, szkodniki i sytuacje stresogenne (np. suszę, przymrozki). Umacnia się system korzeniowy roślin, rośliny szybciej rosną, mają większe plony. Stosowanie EmFarma Plus i Ema5 zapobiega lub zdecydowanie ogranicza występowanie kiły kapuścianej. SPOSÓB UŻYCIA: - Zaszczepianie gleby: przed siewem zaszczepić glebę od 1 do 2 litrów EmFarma Plus/100 m2 rozcieńczone w takiej ilości wody, aby można było łatwo rozprowadzić preparat po całej powierzchni. W przypadku występowania ryzyka zagrożenia gleby kiłą kapuścianą należy zwiększyć dawkę EmFarma Plus do 4 litrów na 100 m2 rozcieńczone w takiej ilości wody, aby można było łatwo rozprowadzić preparat po całej powierzchni. - Przygotowanie rozsady: przed sadzeniem zamoczyć w wodnym roztworze EmFarma w proporcji 0,1/1 litr wody. - Opryski: 2-3 zabiegi na rosnące rośliny stosując 0,1-0,2 litra EmFarma Plus/100 m2/8-10 litrów wody. Jeżeli na plantacji mamy problem z populacją pędraków i opuchlaków, należy zastosować Ema5 z Wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonać na wilgotna glebę. Stosujemy Ema5 z Wrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej. - Zabezpieczanie plonów: główki kapusty złożone w magazynie opryskać 10 % wodnym roztworem EmFarmy - 0,1 litra EmFarma/1 litr wody . ZABIEGI LIGNOhumat: Przedsiewna obróbka nasion: 0,1%-3L cieczy roboczej LIGNOhumat /1kg nasion Nawadnianie kropelkowe: 0,01-0,02% -30-60g LIGNOhumat /100L /ha (1-2,5L roztworu /m2) Oprysk dolistny: 50-100g LIGNOhumat /300L /ha 2-3 zabiego w fazach: 2-3 dni po posadzeniu, początek zawiązywania głowy kapusty, 10-15 dni po drugim zabiegu. ZABIEGI NANO-GRO: 1 granulkę NANO-GRO® dokładnie rozpuścić w 1 litrze wody. - spryskiwać lub podlewać rośliny roztworem NANO-GRO® 30-50 ml w stadium 2-3 liścia właściwego (ok. 120 l roztworu NANO-GRO® /1ha) - spryskiwać lub podlewać rośliny roztworem Nano-Gro® 200ml w stadium kwitnienia 2.-3. grona (ok. 200-300 l roztworu NANO-GRO® /1ha). ZABIEGI FITOdoctor: - opryskiwanie gleby i roślin w okresie wegetacji, zużycie 2-3 kg / 150-250 l / ha. ZABIEGI HERBAGREEN BASIC: - 2-3,5 kg/ha podzielone na 2-3 zabiegi począwszy od fazy 4-6 liści właściwych lub po wysadzeniu rozsady.

 • Marchew i inne korzeniowe

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem, Nano-Gro, FITOdoctor, Humus Active DZIAŁANIE: Zwiększenie odporności na alternariozę, mączniaka, chwościk buraka i marchwi, a także ograniczenie zagrożenia rozwoju śmietki. Dzięki zastosowaniu preparatów z mikroorganizmami rośliny mają łatwiejszy dostęp do makro i mikroelementów, witamin, enzymów itp. co przyczynia się do zwiększenia plonów oraz polepszenia ich wartości pokarmowo-zdrowotnej. SPOSÓB UŻYCIA: - Zaszczepianie gleby: stosować przed siewem 1-2 litry EmFarma Plus/100 m2 (do zaszczepienia gleby EmFarma Plus należy uwodnić taką ilością wody, aby można było łatwo rozprowadzić preparat po całej powierzchni i dobrze nawodnić). - Zaprawianie nasion: zaprawiać 30 minut przed siewem w 10 % roztworze EmFarma. - Opryski: na rosnące rośliny 2-3 opryski stosując 0,1-0,2 litra EmFarma Plus /100 m2/8-10 litrów wody. Do jednego oprysku można dodać Ema5 w ilości 50ml/100 m2/8-10 litrów wody. Jeżeli na plantacji mamy problem z populacją pędraków i opuchlaków, należy zastosować Ema5 z Wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonać na wilgotna glebę. Stosujemy Ema5 z rrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej. -przechowywanie i zabezpieczanie warzyw korzeniowych: oprysk 10% roztworem EmFarma. Opryskujemy też całą przechowalnie, opakowania z tworzyw i i drewna przez oprysk 20 - 30% roztworem EmFarma z dodatkiem mydła mikroorganicznego ( 20 ml / 10 l roztworu). ZABIEGI NANO-GRO: 1 granulkę NANO-GRO® dokładnie rozpuścić w 1 litrze wody. - spryskiwać lub podlewać rośliny roztworem NANO-GRO® 30-50 ml w stadium 2-3 liścia właściwego (ok. 120 l roztworu NANO-GRO® /1ha) - spryskiwać lub podlewać rośliny roztworem Nano-Gro® 200ml w stadium kwitnienia 2.-3. grona (ok. 200-300 l roztworu NANO-GRO® /1ha). ZABIEGI FITOdoctor: - opryskiwanie gleby i roślin w okresie wegetacji, zużycie 2-3 kg / 150-250 l / ha. Uwaga!!! Zdecydowanie ograniczyć stosowanie zabiegów chemicznych!

 • Ziemniaki

  STSOWANE WYROBY: EmFarma Plus, EmFarma, Ema5, Ema5 z wrotyczem, Humus Active DZIAŁANIE: Stosowanie wyrobów z mikroorganizmami skutecznie zwalczają m.in. zarazę ziemniaczaną i stonkę ziemniaczaną. Rośliny są bardziej odporne na przymrozki, suszę, patogeny, mają większe plony. SPOSÓB UŻYCIA: -Zaszczepianie gleby przed sadzeniem: stosujemy roztwór min. 25l EmFarma Plus/ 300- 400l wody/ 1 ha. - Zaprawianie bulw przed sadzeniem: stosujemy roztwór 1l EmFarma/10l wody. Zaprawiać możemy poprzez wsypanie ziemniaków do skrzynek lub przepuszczalnych worków, które następnie zanurzamy w roztworze EmFarma w taki sposób, aby roztwór dotarł do każdego ziemniaka. Czas zaprawiania do 5 minut! Sadzimy dopiero po osuszeniu bulw. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużej wilgoci w glebie. -Opryski: stosujemy roztwór 8-12l EmFarma Plus/300-400l wody/1 ha -pierwszy oprysk wykonujemy, gdy łęty osiągną wysokość 10-15cm, - drugi oprysk wykonujemy 2-3 tygodnie po pierwszym, - trzeci oprysk wykonujemy w czasie kwitnienia ziemniaków. W przypadku nasilenia występowania mszyc i stonki dodajemy do wszystkich oprysków z EmFarma Plus 2 litry Ema5/1 ha. PRZECHOWYWANIE Zabezpieczamy bulwy stosując oprysk bulw ziemniaka 10 % roztworem EmFarma.

 • Kukurydza

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, EmFarma Plus, Ema5, Ema5 z wrotyczem, ProBiotyk Em15, Nano-Gro, LIGNOhumat, FITOdoctor, HERBAGREEN BASIC, Humus Active DZIAŁANIE: - zwiększenie odporności roślin, - zwalczanie chorób m.in.: zgorzel siewek, zgnilizna korzeni, fuzarioza kolb, głownia guzowata i głownia pyląca kukurydzy, - przyspieszenie wschodów kukurydzy, - zwiększenie udziału kolb w świeżej masie roślin (bardzo dobry surowiec do zakiszania). SPOSÓB UŻYCIA: -Zaszczepianie gleby: wykonujemy oprysk gleby roztworem 20-40 litrów EmFarma Plus / 1 ha rozcieńczone w 200-300 litrach niechlorowanej wody. Następnie mieszamy glebę poprzez orkę, talerzowanie czy też inną uprawkę. -Zaprawianie nasion: zaprawiamy na mokro dodając 1,5 litra EmFarma / 100kg nasion. - Opryski w trakcie wzrostu roślin: - pierwszy oprysk wykonujemy w fazie 6-8 liścieni używając 20 litrów EmFarma / 200-300 litrów wody/ 1ha, - drugi oprysk wykonujemy 2-3 tygodnie po pierwszym oprysku używając 20 litrów EmFarma / 200-300 litrów wody/ 1ha, - trzeci oprysk wykonujemy, gdy zaczyna wyrastać pierwsza kolba używając 20 litrów EmFarma / 200-300 litrów wody/ 1ha. W sytuacji, gdy występuje zagrożenie rozwoju głowni, do każdego oprysku dodajemy Ema5 w ilości 3-5 litrów / 1 ha. Jeżeli na plantacji mamy problem z populacją pędraków i opuchlaków, wówczas stosujemy Ema5 z wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonujemy na wilgotną glebę. Stosujemy Ema5 z wrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej. -Przechowywanie: w celu zabezpieczenia kolb kukurydzy należy opryskać je roztworem EmFarma w ilości 1 litr / 1000kg materiału (rozcieńczamy w takiej ilości wody,aby równomiernie rozprowadzić preparat. - Zakiszanie kiszonek: do zakiszania w pryzmie należy dodać 0,3 - 0,5 litra ProBiotyk EM15/ 1 tonę kiszonki kukurydzy i do 2 litrów ProBiotyk EM15 / 1 tonę zakiszanych nasion kukurydzy. ZABIEGI Nano-gro: Zaprawianie mechaniczne ziaren: kukurydza: 24 granulki NANO-GRO/10 l wody/ 1 t ziarna ZABIEGI LignoHumat: Przedsiewna obróbka ziarna: 1% - 100g LIGNOhumat /10L /t ziarna Oprysk dolistny: 50-100g LIGNOhumat /300-400L /ha 2-3 zabiegi w fazach: 3-4 liścia prawdziwego, mleczno-woskowej dojrzałości ziarniaków. ZABIEGI FITOdoctor: - opryskiwanie gleby i roślin w okresie wegetacji, zużycie 2-3 kg / 150-250 l / ha. ZABIEGI HERBAGREEN BASIC: - 2-2,5 kg/ha podzielone na 2 zabegi począwszy od fazy 5-7 liści właściwych.

 • Czosnek

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, EmFarma Plus i Ema5 I Ema5 z Wrotyczem, Humus Active DZIAŁANIE: Wyroby z ProBio Emami skutecznie zwalczają choroby czosnku takie jak: fuzaryjna zgnilizna czosnku, różowa zgnilizna korzeni, zielona zgnilizna czosnku, biała zgnilizna czosnku, wciornastki SPOSÓB UŻYCIA: - Zaprawianie: przed sadzeniem ząbki czosnku zaprawiamy mocząc w 10 % - 20% roztworze wodnym EmFarma przez 5-10 minut. Uodpornimy w ten sposób młode rośliny na choroby grzybowe, wirusowe i bakteryjne. Miejsce sadzonkowania powinno być zacienione. - Opryski: wykonujemy 2-3 opryski na rosnące rośliny stosując 0,1-0,2 litra EmFarma Plus/100m2/8-10 litrów wody. Gdy podejrzewamy , że mogą wystąpić choroby grzybowe do każdego zabiegu dodajemy Ema5 w ilości po 30-50 ml/100m2 Jeżeli na plantacji mamy problem z populacją pędraków i opuchlaków, należy zastosować na przełomie kwietnia i maja Ema5 z Wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonać na wilgotna glebę min. na 10 cm. Stosujemy Ema5 z wrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej. PRZECHOWYWANIE Główki czosnku zabezpieczamy poprzez oprysk 10% roztworem EmFarma. Opryskujemy również całą przechowalnie.