Kontakt, Zamówienia

Zamówienia telefoniczne:

+48 698 374 474 

Licencjonowany doradca:

+48 698 374 474 

E-mail:

zamowienia@sklepprobio.pl

ROŚLINY JAGODOWE

PŁATNOŚCI


Konto bankowe:

mBank 13 1140 2004 0000 3302 7934 0097

PayU

PITiWN

karta klienta

Informacja

ROŚLINY JAGODOWE

Do najpopularniejszych owoców jagodowych należą : truskawki, maliny, porzeczki czerwone, czarne, poziomki, jeżyny, agrest, borówki. Owoce jagodowe są bogatym źródłem witamin. Zawierają spore ilości witaminy A i witamin z grupy B, witaminę C

ROŚLINY JAGODOWE W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Agrest

  STOSOWANE PRODUKTY: Ema5, EmFarma Plus, Ema5 z wrotyczem, Humus Active DZIAŁANIE: Opryski z EmFarma Plus i Ema5 skutecznie zwalczają mączniaka, antraknozę i inne choroby oraz szkodniki. Rośliny stają się odporniejsze na choroby, szkodniki, uszkodzenia mechaniczne, np. po gradobiciu. Zwiększa się ilość zawiązywanych owoców, poprawiają się ich walory smakowe i zdrowotne. SPOSÓB DZIAŁANIA: -Opryski: wykonujemy 3 opryski w sezonie używając 0,2 litra EmFarma Plus/100 m2/10 litrów wody. Pierwszy oprysk wykonujemy w czasie rozwijania się rozetek liściowych, drugi oprysk po kwitnieniu, trzeci przed zbiorem. Do drugiego oraz trzeciego oprysku zalecamy dodać Ema5 w 50 ml/100m2/10 litrów wody. W starszych nasadzeniach występuje więcej chorób i szkodników dlatego zaleca się zwiększenie dawki Ema5 do 0,2 litra/10 litrów wody. Jeżeli występuje problem z populacją pędraków i opuchlaków, należy zastosować na przełomie kwietnia i maja Ema5 z wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonać na wilgotna glebę. Stosujemy Ema5 z wrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej

 • Maliny

  STOSOWANE PRODUKTY: Ema5, Ema5 z wrotyczem, EmFarma Plus, Herbagreen, Humus Active DZIAŁANIE: Przeciwdziała takim chorobom jak: szara pleśń, zamieranie pędów malin, biała plamistość liści, antraknoza. Opryski z Ema5 z wrotyczem zmieszają liczbę występowania pędraków i opuchlaków. Dzięki zastosowaniu ProBio Emów rośliny są odporniejsze, mają większe plony, poprawia się smak owoców. SPOSÓB UŻYCIA: -Opryski: stosujemy 4 zabiegi w sezonie: początek silnego wzrostu pędów wiosną, przed kwitnieniem, po kwitnieniu i w końcowej fazie owocowania. Każdorazowo używamy po 0,3 litra EmFarmy Plus/100 m2/10 litrów wody. Do oprysków przed kwinieniem i w fazie owocowania zalecamy dodać Ema5 po 30-50 ml/100m2, 10l wody. Późne odmiany tj.: Polanka i Polka szczególnie zagrożone pleśnią i mączniakami opryskiwać z dodatkiem Ema5 30-50ml/100m2/10l wody. W przypadku uporczywego problemu z pędrakami lub opuchlakami wykonać wiosną oprysk 0,4 litra Ema5 z wrotyczem/100m2/10l wody. Należy pamiętać, aby do oprysków używać niechlorowanej wody.

 • Truskawki

  STOSOWANE PRODUKTY: Ema5, Ema5 z wrotyczem, EmFarma Plus, EmFarma, Nano-Gro, LIGNOhumat, HERBAGREEN BASIC, Humus Active DZIAŁANIE: Opryski z mikroorganizmami skutecznie przeciwdziałają takim chorobom jak: biała plamistość truskawek czy szara pleśń. ProBio Emy wspierają naturalną odporność roślin, zawiązuje się więcej owoców przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych. SPOSÓB UŻYCIA: - Ukorzenianie sadzonek: stosujemy roztwór EmFarma w ilości 1 litr EmFarma/ 9 litrów wody. Przed sadzeniem należy sadzonki moczyć przez kilka sekund w roztworze. Dzięki zastosowaniu EmFarma sadzonki wytwarzają silny system korzeniowy. - Opryski: wykonujemy od 3 do 5 zabiegów w sezonie. Pierwszy zabieg wykonujemy pod przykryciem plantacji stosując EmFarma Plus w ilości 0,4 litra/100 m2/10 litrów wody. Plantację opryskujemy przed kwitnieniem, w końcu kwitnienia i w trakcje zbiorów stosując każdorazowo 0,3 litra EmFarma Plus/100 m2/10 litrów wody. Na koniec kwitnienia do oprysku należy dodać Ema5 20 ml/100 m2/10l wody. Ostatni zabieg wykonujemy po koszeniu roślin stosując do oprysków 0,7 litra EmFarma Plus + 0,3 litra Ema5/100 m2rozcieńczone w 10 litrach wody. W przypadku problemów z pędrakami lub opuchlakami wykonujemy wiosną opryski z Ema5 z wrotyczemw ilości 0,4 litra/100 m2/ 10l wody. - Zabiegi LIGNOhunat: Podlewanie sadzonek: 0,02% -160-200g LIGNOhumat / 800-100L cieczy roboczej / ha. Oprysk dolistny: 0,01% -30-50g LIGNOhumat / 300L / ha 2 zabiegi w fazach: 2 tygodnie przed fazą kwitnienia, w fazie kwitnienia. Zabiegi HERBAGREEN BASIC: - 2-4,5 kg/ha podzielone na 2-3 zabiegi począwszy od fazy rozwoju pąków kwiatowych.

 • Aronia, Czarna porzeczka

  STOSOWANE PRODUKTY: Ema5, Ema5 z wrotyczem, EmFarma Plus, Nano-Gro, Humus Active DZIAŁANIE: Korzystny wpływ na wzrost i plonowanie roślin. Zapobieganie powstawianiu grzybów chorobotwórczych i przeciwdziałanie szkodnikom. SPOSÓB UŻYCIA: -Opryski: od 2 do 4 zabiegów używając 0,3 litra EmFarma Plus /100 m2/10 litrów wody. Zaleca się przynajmniej do jednego oprysku dodawanie preparatu Ema5 w ilości 0,1 litra. W przypadku występowania wielkopąkowca porzeczkowego należy zastosować trzykrotnie Ema5 w ilości 50-100 ml/100 m2 rozcieńczony w 5 litrów wody w czasie pękania pąków do pełnego kwitnięcia. Często w uprawie aronii w początkowej fazie kwitnienia występuje nasilenie zwójki aroniowej. Należy ją zwalczać stosując EmFarmę Plus w ilości 0,5 litra + 0,3 litra Ema5/100 m2/10 litrów wody. - Higienizacja: warto stosować jesienią, kiedy opadną w większości liście używając 0,5 litra EmFarmy Plus/100 m2 z doadakiem Ema5 0,1 litra/10 litrów wody. Zabieg higienizacji powoduje szybszy rozkład liści oraz resztek organicznych, siedlisk jaj, larw i zarodników grzybów chorobotwórczych. Występowanie opuchlaków, drutowców oraz pędraków stanowi zagrożenie dla rozwoju roślin. Należy zwalczać Ema5 z wrotyczem 0,5 litra/100 m2 z dużą ilością wody. Zabiegi NANO-GRO: 1-2 razy w sezonie wegetacyjnym: - bezpośrednio przed kwitnieniem - po fazie kwitnienia podczas rozrastania zalążni

 • Borówka amerykańska

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma Plus i Ema5 I Ema5 z Wrotyczem, Humus Active DZIAŁANIE: Wyroby z mikroorganizmami skutecznie zwalczają choroby borówki amerykańskiej takie jak: zgorzel pędów borówki, szara pleśń, antraknoza borówki, biała plamistość liści SPOSÓB UŻYCIA: Stosujemy od 2 do 4 zabiegów w sezonie - Pierwszy oprysk wykonujemy na wiosnę (początek silnego wzrostu pędów) stosując 0,3 litra EmFarma Plus/100m2 rozcieńczony w 10 litrach wody niechlorowanej z dodatkiem Ema5 w ilości 0,1 litra. - Drugi oprysk przed kwitnieniem używając 0,3 litra EmFarma Plus/100m2 rozcieńczony w 10 litrach wody niechlorowanej z dodatkiem Ema5 w ilości 0,1 litra. Gdy spodziewamy się, że może wystąpić antraknoza borówki należy zastosować 3- krotnie Ema5 w ilości 50-100 ml/100m2/5litrów wody od pękania pąków do pełni kwitnienia. - Trzeci oprysk wykonujemy po kwitnieniu używając 0,3 litra EmFarma Plus/100m2 rozcieńczony w 10 litrach wody niechlorowanej z dodatkiem Ema5 w ilości 0,1 litra. - Czwarty oprysk w końcowej fazie owocowania 0,3 litra EmFarma Plus/100m2 rozcieńczone w 10 litrach wody , oraz dodajemy Ema5 w ilości po30-50ml/100m2 Koniecznym zabiegiem dla wszystkich roślin jagodowych jest zabieg higienizujący całą plantacje jesienną, kiedy opadnie większość liści. Używamy wówczas 0,5 litra EmFarma Plus /100m2 z dodatkiem Ema5 w ilości 0,1 litra rozcieńczone w 10 litrach wody niechlorowanej.. Zabieg ten powoduje szybszy rozkład liści, resztek organicznych i tym samym siedliska larw i zarodników grzybów chorobotwórczych. Jeżeli na plantacji mamy problem z populacją pędraków i opuchlaków, należy zastosować na przełomie kwietnia i maja Ema5 z Wrotyczem, które ma działanie repelentne. W miejscu aplikacji wytwarzane są metabolity i charakterystyczny zapach, co sprawia, że larwy pędraków i opuchlaków wychodzą na powierzchnię, co widać już po 3-4 dniach poprzez zwiększony nalot ptactwa w tym miejscu. Zabieg należy wykonać na wilgotna glebę min. na 10 cm. Stosujemy Ema5 z wrotyczem w ilości 0,5 litra/100m2 z duża ilością wody niechlorowanej.