Kontakt, Zamówienia

Zamówienia telefoniczne:

+48 698 374 474 

Licencjonowany doradca:

+48 698 374 474 

E-mail:

zamowienia@sklepprobio.pl

ŻYWIENIE I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT

PŁATNOŚCI


Konto bankowe:

mBank 13 1140 2004 0000 3302 7934 0097

PayU

PITiWN

karta klienta

Informacja

ŻYWIENIE I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Bydło

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, Pro-Biotyk (em15) DZIAŁANIE: Zastosowanie preparatów z mikroorganizmami wpływa na likwidację odorów pochodzących z emisji gazów tj.: amoniak czy siarkowodór, redukcję insektów tj.: muchy, muszki i komary, eliminację tworzenia się pleśni na kiszonkach, podnoszenie walorów smakowych paszy i zwiększenie stopnia jej wykorzystania, blokowanie rozwoju bakterii coli, likwidację grzybic, ograniczenie potrzeby stosowania antybiotyków oraz środków dezynfekujących. Ponadto ProBio Emy ograniczają występowanie biegunek, zmniejszają występowanie stanów zapalnych, poprawiają kondycję zwierząt. SPOSÓB UŻYCIA: - Zasiedlanie ProBio Emami obory: pierwszy zabieg wykonujemy 10 % roztworem EmFarma, czyli 1 litr preparatu na 9 litrów wody spryskując całą oborę. W zależności od ilości ściółki i odchodów oraz systemu wietrzenia stosujemy od 5 do 10 litrów Em Farma na 100m2. W pierwszym tygodniu stosowania zabieg wykonujemy2 - krotnie. W następnych tygodniach zabiegi wykonujemy systematycznie raz w tygodniu stosując 2-5 litrów EmFarmy/100 m2. Zamiast oprysków można stosować zamgławianie używając 1 litr EmFarmy na 50-200 m3, w uwodnieniu 2-3 krotnym. Zabieg należy wykonywać 2 do 3 razy w tygodniu. - Zakiszanie kiszonek: stosujemy od 0,3 do 2 litrów Pro-Biotyk (em15)/1 tonę zakiszanego materiału. Sianokiszonki z traw i lucerny w belach zakiszamy w większej dawce 0,3 do 0,7 litrów Pro-Biotyk (em15)/1 belę. Preparat rozcieńczamy w takiej ilości wody, by było można było równomiernie go rozprowadzić. Do zakiszania w pryzmie dodajemy 0,3- 0,5 litra Pro-Biotyk (em15)/1 tonę kiszonki kukurydzy, 1-1,5 litra/1 tonę kiszonki traw i lucerny i do 2 litrów/1 tonę zakiszania nasion kukurydzy. - Rewitalizacja wody: 1 litr Pro-Biotyk (em15)/1000 litrów wody podawanej dziennie. Tak przygotowaną wodę podajemy minimum raz w tygodniu. Doskonale oczyszcza organizm i wzmaga trawienie. - Dodatek do pasz: 50-70 ml Pro-Biotyk (em15) na 1 krowę, a 20 ml na 1 cielę. Dawki dodajemy do paszy 1-2 razy w tygodniu. Rozcieńczamy w takiej ilości zdrowej wody, by można było swobodnie rozprowadzić roztwór na paszę. Jeśli karmimy kiszonkami zaszczepianymi Pro-Bio Emami, to nie ma potrzeby dodawać Pro-Biotyk do paszy. Dla cieląt podawać mleko z dodatkiem 10 ml Pro-Biotyk (em15). Nie należy dodawać ProBio Emów do zakwaszonej karmy. W przypadku występowania biegunki stosujemy: Zwierzęta dorosłe - 0,5 do 1 litr Pro-Biotyk (em15), powtarzamy dawkę od 2 do 3 razy. Cielęta małe - podawać jednorazowo 50-100 ml Pro-Biotyk (em15). Cielęta starsze - podawać jednorazowo 150-250 ml Pro-Biotyk (em15). Koniecznie opryskać co 2-3 dni cielętnik w uwodnieniu 1:9. - Zabezpieczanie przed pleśnieniem magazynowanej słomy i siana: stosujemy jednorazowy oprysk 1 litr EmFarma/1 tonę słomy i siana w jak najmniejszym uwodnieniu. W przypadku miejscowego wystąpienia pleśni wykonujemy ponowny oprysk. - Zabezpieczenie wymion i strzyków przed infekcjami: przecieramy wymiona szmatką zwilżoną w 5-10 krotnie uwodnionym Pro-Biotyku (em15). Strzyki zaślepiać poprzez zanurzenie w roztworze. Czynności te wykonujemy wyłącznie po udoju. Nie stosować przed udojem, ponieważ może to zwiększyć ilość drobnoustrojów w mleku. Zaleca się przed udojem przemyć wymiona letnią wodą. W czasie występowania mrozów zabezpieczanie strzyków probiotykami może powodować ich pękanie. Apelujemy, by zabezpieczanie strzyków wykonywać z rozwagą. - Wypieranie przyczyn infekcji skóry: spryskujemy lub przecieramy chore miejsca Pro-Biotykiem (em15) bez dodatkowego uwodnienia. W przypadku występowania grzybic czy parcha spryskujemy co kilka dni 100 % roztworem Pro-Biotyk (em15) lub EmFarma. Można preparaty rozcieńczać 3-4 krotnie wodą. - Czyszczenie stanowisk udoju i osprzętu: brud zawłaszcza tłuszcz usuwamy za pomocą EmFarmy. Do nawilgocenia miejsc, które mają być czyszczone stosuje się 1 część EmFarmy i 30-50 części wody.

 • Drób

  STOSOWANE WYROBY: Pro-Biotyk (em15), EmFarma, Bokashi DZIAŁANIE: Stosowanie pożytecznych mikroorganizmów sprzyja rozwojowi pożytecznej mikroflory. Pro-Biotyk (em15) doskonale zastępuje zakwaszacze oraz wpływa na poprawę kondycji kur, koryguje proces trawienia, wpływa na zwiększenie przyrostu masy zwierząt, ogranicza potrzebę stosowania antybiotyków. Stosowanie EmFarmy w postaci oprysków na ściółkę powoduje utrzymanie suchości wyściółki oraz zdrowego stada. Zamgławianie kurników wpływa na odwanianie powietrza. SPOSÓB UŻYCIA: - Czyszczenie kurnika: po usunięciu pomiotu i słomy, wykonujemy opryski 1 l EmFarma/50 l wody. - Higienizacja: wykonujemy przed rozścieleniem ściółki opryskując cały kurnik 10 % roztworem EmFarma (1 litr preparatu/9 litrów wody). - Rewitalizacja wody: stosujemy 1l Pro-Biotyk (em15)/1000-4000 l wody. Pro-Biotyk (em15) wydziela substancje żelujące, dlatego należy przepłukiwać smoczki oraz instalacje i kontynuować podawanie preparatu przez 2-3 godziny, a następnie czystą wodę. Jeśli woda nadal będzie się żelować należy zaprzestać podawanie Pro-Biotyku do momentu usunięcia przyczyny. - Opryski ściółki i zraszanie kurnika: bardzo ważnym zabiegiem jest oprysk ściółki przed zasiedleniem kurnika, który ułatwia utrzymanie suchej ściółki i zdrowego stada. Do zabiegu używamy od 4-6 litrów EmFarmy rozcieńczonej w 40-50 litrach wody na 100 m2 kurnika. Dodatkowo, dopóki ściółka jest nie ubita, należy użyć Bokashi poprzez rozsypanie 30g/m2, co ułatwi utrzymanie suchej ściółki i zdrowego stada. Następne opryski powtarzamy co 10-14 dni w ilości 1litr EmFarmy/9 litrów wody (10 % roztwór). W trakcje chowu można stosować nawet 20 % roztwór. W ostatnich 2 tygodniach hodowli należy stosować Bokashi w dawce 30g/m2, a w miejscach bardziej wilgotnych z dużą ilością pomiotu 50g/m2. - Zamgławianie kurników: zaleca się stosować 1 litr EmFarmy /50-200 m3 kubatury w uwodnieniu od 2 do 5-krotnego. W fermach niosek zabieg wykonujemy nawet 2 razy w tygodniu. Zamgławianie kurników skutecznie likwiduje zawartość szkodliwych gazów tj. amoniak i siarkowodór. W hodowli indyków nie wykonujemy oprysków i zamgławiania ProBio Emami w okresie koralenia. - Zabezpieczenie przed pleśnią karmy: stosujemy 1-1,5 litra Pro-Biotyku (em15) lub EmFarma na 1 tonę zboża. Preparatów nie rozcieńczamy w wodzie. Miejsca do magazynowania zaszczepiamy 10 % roztworem jednym z w/w produktów.

 • Gołębie oraz ptaki...

  STOSOWANE PRODUKTY: Pro-Biotyk dla gołębi, ProBio Ceramika, ProBio Puder, SCD Xtra Life DZIAŁANIE: Stosowanie ProBio Emów ogranicza występowanie insektów, poprawia upierzenie i kondycję ptactwa i ich potomstwa, usprawnia funkcje przewodu pokarmowego, pomaga w likwidacji grzybic i schorzeń skóry, osusza i dezynfekuje pomieszczenia. SPOSÓB UŻYCIA: - Higienizacja gołębników, karmników, legowisk, kuwet i wolier itp.: po uprzednim usunięciu odchodów opryskujemy 10 % roztworem preparatem Pro-Biotyk dla gołębi (1litr /9 litrów wody/). Litr roztworu używamy na ok. 15-29 m3 kubatury. W pierwszym tygodniu opryski wykonujemy co 2 dni, w drugim tygodniu co 3 dzień, a w następnych już co 7-10 dni. Opryskujemy cały gołębnik, siodełka i gołębie oraz ich młode. Przy spryskiwaniu pomieszczenia w obecności ptaków nie trzeba stosować żadnych zabezpieczeń. Spryskiwanie ścian i podłóg pozwala na utrzymanie suchych warunków. ProBio Puder dodatkowo wspiera utrzymanie higieny w gołębniku. Stosujemy go jako zasypka 1dkg/m2 lub jako 10-20 % dodatek granulatu toaletowego w kuwetach. - Dodatek do picia: stosujemy 20 ml Pro-Biotyku dla gołębi/10 litrów wody. Poprawę jakości wody możemy uzyskać dodając do filtrów ProBio Ceramikę. Powyższe zabiegi sprawiają, że rodzice chętniej karmią, młode mają lepszą kondycję a w wodzie nie tworzą się glony. - Dodatek do kąpieli: stosujemy 20 ml Pro-Biotyku dla gołębi/10 l wody. Kąpiele z probiotykiem ograniczają, a w konsekwencji likwidują pasożyty piór. - Dodatek do karmy: stosujemy 3-5ml Pro-Biotyku dla gołębi/1 kg karmy. Wpływa to korzystnie na poprawę trawienia, ogranicza negatywny wpływ konserwantów. - Stosowanie SCD Xtra Life: widocznie poprawia kondycję ptactwa. Można dodawać do karmy i do picia 1-2 ml/ 1 dzień. Sprawdza się w specjalistycznej pielęgnacji i w stanach wycieńczenia oraz odwodnienia.

 • Papużki, kanarki itp.

  STOSOWANE WYROBY: Pro-Biotyk (em15), ProBio Ceramika, BioKlean Soft DZIAŁANIE: Pożyteczne mikroorganizmy pomagają w utrzymaniu właściwego balansu pożytecznej mikroflory w organizmie i środowisku. Stosowanie wyrobów z ProBio Emami wpływa na poprawę funkcjonowania przewodu pokarmowego, poprawę upierzenia, ograniczenie insektów. SPOSÓB UŻYCIA: - Dodatek do wody: stosujemy 1 kroplę dziennie preparatu Pro-Biotyk (em15), możemy też włożyć 1 koralik ProBio Ceramiki do poidełka. - Higienizacja klatek: usuwamy odchody i stare trociny, a następnie spryskujemy BioKlean Soft z wodą niechlorowaną w proporcji 1:9. W pierwszym tygodniu zabieg wykonujemy co 2 dni, w drugim tygodniu co 3 dni a w następnych co 7-10 dni.

 • Psy

  STOSOWANE WYROBY: Pro-Biotyk (em15), SCD Xtra Life, ProBio Ceramika, ProBio Puder, BioKlean Soft DZIAŁANIE: Wymienione preparaty doskonale poprawiają kondycję i zdrowie naszych psów. Pomagają w utrzymaniu właściwego bilansu pożytecznej mikroflory, wzmacniają układ odpornościowy, ograniczają nieprzyjemne zapachy, zmniejszają lub całkowicie eliminują pasożyty wewnętrzne oraz zewnętrzne, wzrasta wskaźnik rozrodczości, poprawiają wygląd sierści. SPOSÓB UŻYCIA: - Opryski kojców i legowisk: minimum raz w tygodniu spryskujemy 10 % roztworem Pro-Biotyk (em15) lub BioKlean Soft ( w domach) budy, wybiegi, kojce oraz miejsca czy rośliny narażone na częsty kontakt z moczem psów. Można zabieg wspierać ProBio Pudrem w postaci zasypki w ilości 1 dkg/m2. Zabiegi zmniejszają odory oraz higienizują przestrzeń. - Szczepienie mikroorganizmami do pyska: podajemy preparat Pro-Biotyk (em15) przy pomocy strzykawki lub dodatek do wody czy picia. Szczenięta: zaraz po urodzeniu podać 1 kroplę do pyszczka, stopniowo zwiększamy dawkę do 1 ml aż do 3 tygodnia życia. Psy dorosłe: stosujemy raz dziennie w ilości od 2 do 5 ml do pyska lub z karmą 2 ml małe rasy 3 ml średnie rasy 4-5 ml duże rasy 5-10 ml molosy Podwójną dawkę stosujemy w przypadku chorób, kuracji antybiotykowych lub dla suczek szczennych i karmiących. - Dodatek do picia i rewitalizacji wody: dodajemy Pro-Biotyk (em15) w ilości 1 % do wody. Można wcześniej przygotować wodę dodając 5 koralików ProBio Ceramiki na litr wody. Następnie przelać do misek. - Dodatek do karmy: dodajemy 3-5 gramów Pro-Biotyku (em15) na 1 kg suchej karmy. - Codzienna pielęgnacja: Kąpiele - dodajemy do wody BioKlean Soft i następnie spłukujemy kilkuprocentowym roztworem BioKlean. Czesanie - przed szczotkowaniem spryskać sierść 10 % roztworem BioKlean Soft. Dzięki temu zabiegowi sierść staje sie lśniąca, nie elektryzuje sie i nabiera ładnej soczystej barwy. Mycie uszu oraz przemywanie oczu- używamy 10 % roztworu Pro-Biotyk (em15). Moczenie łap - spękane poduszki czy choroby grzybic i skaleczeń możemy leczyć moczeniem łap w 10 % roztworze Pro-Biotyk (em15). Oprysk - spryskiwać całe ciało psa lub miejsca ze zmianami skórnym, zadrapaniami, trudno gojącymi się ranami w 10 % roztworze BioKlean Soft. - Stosowanie SCD Xtra Life: to skuteczny suplement, który poprawia kondycję zwierząt. można go stosować jako dodatek do karmy i do wody do picia w ilości od 2 do 10 ml, ale również stosowany np. do zakrapianie chorych oczu, oprysk trudno gojących się ran, dawka 2-10 ml na dzień bezpośrednio do pyska stosujemy w rehabilitacji, stanach wycieńczenia i odwodnienia.

 • Koty

  STOSOWANE WYROBY: Pro-Biotyk (em15), ProBio Ceramika, BioKlean Soft DZIAŁANIE: Stosowanie preparatów z mikroorganizmami wpływają na poprawę kondycji kotów, zwalczanie grzybic, chorób skórnych, alergii, chorób uszu tj.: drożdżyc, świerzbowiec, poprawę wyglądu sierści, ograniczają nieprzyjemne zapachy. SPOSÓB UŻYCIA: - Szczepienie mikroorganizmami do pyszczka: dodajemy Pro-Biotyk (em15) do pyszczka lub jako dodatek do wody lub karmy. Kocięta - aplikujemy zaraz po urodzeniu kropelkę do pyszczka i stopniowo zwiększamy dawkę do 1 ml aż do trzeciego tygodnia życia. Koty dorosłe - stosujemy 1-2 ml do pyska lub z karmą. Podczas kuracji antybiotykowej lub chorób czy kotek karmiących stosujemy podwójną dawkę. - Dodatek do picia: dodajemy Pro-Biotyk (em15) w ilości 1 % do wody. Można wcześniej przygotować wodę dodając 5 koralików ProBio Ceramiki na litr wody. Następnie przelać do misek. - Dodatek do karmy: suchą karmę zraszamy 10 % roztworem Pro-Biotyku (em15). - Codzienna pielęgnacja: Kąpiele - dodajemy do wody BioKlean Soft i następnie spłukujemy kilkuprocentowym roztworem BioKlean. Czesanie - przed szczotkowaniem spryskać sierść 10 % roztworem BioKlean Soft. Dzięki temu zabiegowi sierść staje sie lśniąca, nie elektryzuje sie i nabiera ładnej soczystej barwy. Przemywanie oczu i pielęgnacja uszu - używamy 10 % roztworu Pro-Biotyk (em15). - Opryski kojców i legowisk: spryskujemy posłania minimum raz w tygodniu 10 % roztworem BioKlean Soft. - Dezynfekcja kuwet: używamy 10 % roztworu BioKlean Soft codziennie spryskując żwirek.

 • Chomiki, świnki...

  STOSOWANE PRODUKTY: Pro-Biotyk (em15), BioKlean Soft DZIAŁANIE: Poprawia kondycje zwierząt. Higienizacja klatek. SPOSÓB UŻYCIA: - Dodatek do wody: dodawać kilka kropel Pro-Biotyku (em15) lub spryskiwać pokarm. - Higienizacja klatek: usuwamy odchody i stare trociny, następnie spryskujemy klatkę/akwarium preparatem BioKlean Soft rozcieńczonym wodą niechlorowaną w proporcji 1:9. W pierwszym tygodniu zabieg wykonujemy co 2 dni, w drugim tygodniu co 3 dni, a w następnych co 7-10 dni.

 • Akwarium

  STOSOWANE WYROBY: BioKlean Soft, ProBio Ceramika DZIAŁANIE: ProBio Ceramika oczyszcza wodę i przeciwdziała chorobom ryb oraz kwitnieniu wody. Dodatkowo pochłania azot i jego związki. To duża zaleta, ponieważ resztki pokarmu oraz odchody ryb, które opadają na dno gniją i wydzielają amoniak. ProBio Ceramika zwiększa nasycenie wody tlenem. BioKlean Soft utrzymuje czystość w akwarium, wspomaga działanie Ceramiki. SPOSÓB UŻYCIA: BioKlean Soft dodawać 5 ml co 14 dni do akwarium o pojemności 100 litrów. ProBio Ceramika dodawać 0,1 kg do akwarium o pojemności 100 litrów, zaleca się umieścić ceramikę w filtrze.

 • Hodowla świń

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, EmFarma Plus, Pro-Biotyk (em15), BioKlean Soft, Bokashi DZIAŁANIE: Emy stosowane w hodowli świń w postaci oprysków ogranicza przykre zapachy, rewitalizacja wody zmniejsza występowanie chorób układu oddechowego oraz wpływa na poprawę procesów trawiennych, dodatek do pasz blokują rozwój bakterii coli, regulują pH i pełnią funkcję zakwaszacza oraz regulatora. SPOSÓB UŻYCIA: - Likwidacja odorów: stosowanie ProBio Emów jest uzależniony od rodzaju hodowli. W przypadku chowu na rusztach należy dokonać szczepienia gnojowicy. Pierwsze szczepienie gnojowicy wykonujemy stosując min. 2 litry EmFarmy Plus/1 m3 gnojowicy. Najlepiej wprowadzić preparat na dno zbiornika, tak by mikroorganizmy z EmFarmy Plus znalazły się we frakcji stałej zalegającej na dnie. Równocześnie wykonujemy opryski roztworem EmFarma uwodnionym 10 -krotnie. Początkowo, przez pierwsze 2 tygodnie wykonujemy częste opryski. Jeśli po miesiącu zauważymy wyczuwalną zmianę zapachu, można opryski ograniczyć do 1 w tygodniu. W miejscu, gdzie stale usuwa się obornik zaleca się zaszczepić świeżą ściółkę 1 litrem EmFarmy/1 m3 uwodniony 10 - krotnie. W przypadku chowu na ściółce głębokiej należy wykonać pierwsze szczepienie obornika stosując od 3 do 5 litrów EmFarmy na 1 m3 obornika lub 2-3 litry EmFarmy Plus. Do roztworu dodać tyle wody, aby można dobrze nasączyć cały obornik. Jeśli warstwa obornika przekracza 40-50 cm należy wykonać otwór, do którego wlewamy roztwór wody z EmFarma Plus. Dalsze zabiegi wykonujemy jak w chowie na rusztach. - Zamgławianie chlewni: 1 litr EmFarmy/50-75 m3 pojemności. W zależności od urządzenia do zamgławiania stosuje się roztwór EmFarma rozcieńczony 2-5 krotnie. - Opryski pomieszczeń socjalnych: wykonujemy opryski posadzek, ścian, sufitów, jak i odzież roboczą roztworem EmFarma uwodnionym w proporcji 1:10. BioKlean Soft oraz ProBio Cleaner wspaniale się sprawdza do mycia pomieszczeń socjalnych. - Rewitalizacja wody: używamy 3-4 litry Pro-Biotyku (em15) na 1000 litrów wody. Woda z Pro-Biotykiem (em15)hamuje występowanie chorób układu oddechowego, korzystnie wpływa na trawienie. - Dodatek do paszy: do 1 tony paszy płynnej dodajemy 1-2 litry Pro-Biotyk (em15) lub 3 litry na 1 tonę suchej paszy. Dawki specjalne: Maciory: 14 dni przed oraz do 10-12 dni po oproszeniu stosować Pro-Biotyk (em15) 100-125 ml/1 szt. podczas karmienia. Prosięta: tuż po urodzeniu podać kilka kropli ok. 5 ml. Pro-Biotyk (em15)/1 szt. Warchlaki: 20 ml Pro-Biotyk (em15)/1 szt. dziennie. Tuczniki: 20-30 ml Pro-Biotyk (em15)/1 szt. dziennie. Pro-Biotyku (em15) nie należy dodawać do pasz gotowych z zakwaszaczem! Pro-Biotyk (em15) dodawany do paszy korzystnie wpływa na trawienie oraz przyswajalność substancji odżywczych przez przewód pokarmowy zwierząt.

 • Hodowla koni

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, EmFarma Plus, Pro-Biotyk (em15) DZIAŁANIE: Pro-Biotyk (em15) podaje się koniom mającym częstą kolkę, narażonym na stres, osłabionym, z niedowagą, grzybicą lub problem z gniciem strzałek itp. Pro-Biotyk (em15) hamuje występowanie chorób układu oddechowego, wpływa na poprawę procesów trawiennych i przyswajalność substancji odżywczych przez przewód pokarmowy zwierzęcia. SPOSÓB UŻYCIA: - Dodatek do paszy: stosujemy Pro-Biotyk (em15) 40-60 ml na dzień dla dorosłego konia. Jeśli zwierzę ma kolkę, można zwiększyć dawkę. - Pielęgnacja sierści i skóry: opryski 10% roztworu Pro-Biotyk (em15) w proporcji 1:9. - Eliminacja odorów, pleśni, ograniczenia zagniwania ściółki: wykonujemy opryski 10% roztworem EmFarma w proporcji 1:9. Opryskujemy stajnie, boksy, posadzki, narożniki. - Higienizacja wybiegu: opryskujemy 1-1,5 litra EmFarma/100 m2 w takiej ilości wody, by preparat łatwo się rozprowadzał. Pomieszczenia zaduszone należy opryskiwać w dużym uwodnieniu 10 litrów wody na 100m2. Miejsca niezadaszone opryskiwać w uwodnieniu 4-5 litrów wody/100 m2. - Zabiegi na pastwisku: stosujemy do czterech oprysków w ciągu miesiąca. Pierwszy oprysk wykonujemy w momencie silnego wzrostu traw. Na 1 ha pastwiska stosujemy 25 litrów EmFarma Plus rozcieńczonej w 300-400 litrach wody. Do kolejnych oprysków wystarczy dodawać 15 litrów preparatu. Opryski pastwisk sprawiają, że odchody szybciej się rozkładają, eliminują powstawanie pleśni oraz przyśpieszają wzrost trawy.

 • Hodowla kóz

  STOSOWANE WYROBY: EmFarma, Pro-Biotyk (em15), Bokashi DZIAŁANIE: Pożyteczne mikroorganizmy korzystnie wpływają na trawienie oraz odporność kóz. Ograniczają występowanie biegunek, chorób dróg oddechowych, zatruć pokarmowych. Likwidują grzybice i inne choroby skóry. SPOSÓB UŻYCIA: - Rewitalizacja wody: stosujemy 1 litr Pro-Biotyku (em15) na 1000 litrów dziennie podawanej wody. Tak przygotowana woda oczyszcza organizm, wzmaga trawienie. Wodę z Pro-Biotykiem (em15) podajemy minimum raz w tygodniu. - Uszlachetnianie kiszonek: dawka 0,3-0,7 litra Pro-Biotyk (em15) na 1 tonę zakiszanego materiału na pryzmie. Do sianokiszonek z traw i lucerny w belach dodawać od 0,5 do 1,5 litra Pro-Biotyk (em15) /1 belę. - Dodatek do pasz: 20-30 ml Pro-Biotyk (em15)/1 kozę, 10 ml Pro-Biotyk (em15)/1 koźlę. Pro-Biotyk (em15) dodajemy do paszy 1-2 razy w tygodniu. Jeżeli skraplamy kiszonki nie ma potrzeby dodawać Pro-Biotyku (em15). Poza Pro-Biotykiem (em15) można do paszy dodać Bokashi w dawce 40g/kozę. - Zabezpieczanie przed pleśnią magazynowanych płodów również słomy i siana: wykonujemy jednorazowe opryski 1 litr EmFarmy na 1 tonę słomy czy siana. Rozcieńczamy w jak najmniejszej ilości wody, tak by możliwe było dobre rozprowadzenie EmFarma. - Higienizacja oraz likwidacja odorów: opryski wykonywać stosując 1 litr EmFarmy na 10 litrów wody na 10-20 m2 powierzchni. Zabieg wykonujemy raz w tygodniu. W pierwszych tygodniach, by szybciej uzyskać efekty zabiegi wykonujemy 2-3 razy w tygodniu. Zamgławianie pomieszczeń wykonujemy przy użyciu 1 litra EmFarmy na 50-200 m3 w uwodnieniu 2-5 krotnym. Zabieg wykonujemy od 2 do 3 razy w tygodniu zależnie od nasilenia odorów. Opryskujemy ściany, podłogi oraz kozy.

 • Pszczoły

  STOSOWANE WYROBY: ApiBioFarma, ApiFarma DZIAŁANIE: ApiFarma i ApiBioFarma - Mieszanki Paszowe Uzupełniające o probiotycznych właściwościach, które wywierają korzystny wpływ na pszczoły. Zastosowanie tych preparatów powoduje redukcję bakterii m.in. Paebalicillus larvae, które są przyczyną jednej z najgroźniejszych chorób pszczół - zgnilca złośliwego oraz grzybów, dzięki czemu poprawia się stan zdrowotny pszczół. Zioła zawarte w ApiBioFarma mogą mieć właściwości odstraszające pasożyty. Zauważono też, że po oprysku pszczoły oczyszczają gniazda i powłoki swojego ciała, co wpływa na utrzymanie higieny w rodzinie. Ponadto ApiFarma i ApiBioFarma mają wpływ na ograniczanie zatruć pokarmowych, wydłużenie żywotności pszczół robotnic, poprawę procesów trawienia, poprawę warunków sanitarnych w gnieździe. SPOSÓB UŻYCIA: - Higienizacja ula i ramek: wykonujemy oprysk wewnątrz ula używając 100-250ml ApiFarma (lub 100ml ApiBioFarma)/ 5l niechlorowanej wody (na około 20 rodzin). Wykonujemy oprysk całego gniazda łącznie z pszczołami (jeżeli pszczoły chorują należy opryskać też zewnętrzne powierzchnie ula i jego otoczenie). Najlepiej jest używać opryskiwacza ciśnieniowego. - Dodatek do wody do pojenia: stosujemy 1l ApiBioFarma/150l niechlorowanej wody (wystarcza na ok 30 rodzin) lub 1 l ApiFarama/100l niechlorowanej wody (wystarcza na ok 20 rodzin). Należy pamiętać, że dobór dawki zależy od indywidualnej oceny kondycji rodzin pszczelich. - Dodatek do syropu: zimą i w okresie wiosennym: 100-150ml ApiBioFrama na rodzinę (1l ApiBioFarma wystarcza na ok 10 rodzin); latem: 50ml ApiBioFarama (1 litr ApiBioFarama wystarcza na ok 20 rodzin). - Biodezynfekcja: stosujemy 0,5 litra ApiFarma/ 3 litry wody (wystarcza na około 10 uli) - po usunięciu zanieczyszczeń, spryskujemy wnętrze ula, ramki i miejsca, gdzie pojawiły się oznaki pleśni, opryskujemy porażony czerw, dezynfekujemy narzędzia do pracy w pasiece, spryskujemy ule przed zasiedleniem odkładów.