Kontakt, Zamówienia

Zamówienia telefoniczne:

+48 698 374 474 

Licencjonowany doradca:

+48 698 374 474 

E-mail:

zamowienia@sklepprobio.pl

Kategorie

PŁATNOŚCI


Konto bankowe:

mBank 13 1140 2004 0000 3302 7934 0097

PayU

PITiWN

karta klienta

Informacja

 

WYNIKI BADAŃ PRODUKTU NANO-GRO W DZIALE ROLNICTWO

/badania rejestracyjne Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa/ 

 

RZEPAK OZIMY

- wzrost plonu do 23% w stosunku do grupy kontrolnej, o 12% w stosunku do zaprawy porównawczej, 

- lepsze przezimowanie roślin, 
- wzrost zielonej i suchej masy części nadziemnej: do 39%, 
- wzrost świeżej i suchej masy korzeni: do 33%, 
- wyższa ilość rozgałęzień i liści na roślinie, 
- wyższa liczba łuszczyn na roślinie: do 12%, 
- wzrost MTN (masa tysiąca nasion): do 6% w stosunku do grupy kontrolnej, o 4% w stosunku do zaprawy porównawczej, 
- wyższa gęstość nasion w stanie zsypnym: do 9%, 
- wysoka wartość siewna nasion, 
- wzrost zawartości tłuszczu w nasionach, 
- wzrost odporności na choroby.

Rzepak

 

PSZENICA OZIMA 

- wzrost plonu: do 30% w stosunku do grupy kontrolnej, o 15% w stosunku do zaprawy porównawczej, 
- większa liczba kłosów na jednostce powierzchni: do 30% w stosunku do grupy kontrolnej, o 8% w stosunku do zaprawy porównawczej, 
- wzrost świeżej i suchej masy korzeni: do 30%, do 33% w stosunku do grupy kontrolnej, o 27% w stosunku do zaprawy porównawczej, 
- wzrost zielonej masy części nadziemnej: do 31% w stosunku do grupy kontrolnej, o 8% w stosunku do zaprawy porównawczej,, 
- wzrost zawartości białka w ziarnie, 
- zabezpieczenie łanu przed wypadaniem, 
- wzrost MTZ(masa tysiąca ziaren): do 5% w stosunku do grupy kontrolnej, o 3% w stosunku do zaprawy porównawczej, 
- wzrost zawartości i indeksu glutenu w ziarnie pszenicy, 
- wysoka wartość siewna ziarna, 
- wzrost odporności na choroby m.in.: zgorzele siewek, septoriozy i mączniaka prawdziwego. 

Pszenica

 

PSZENŻYTO OZIME 

- wzrost plonu: do 18% w stosunku do grupy kontrolnej,  o 9% w stosunku do zaprawy porównawczej, 

- większa liczba kłosów na jednostce powierzchni: do 10%, 

- wzrost świeżej i suchej masy części nadziemnej: 

 do 39% w stosunku do grupy kontrolnej, 

 o 22% w stonku do zaprawy porównawczej, 

- lepsze krzewienie, 

- przyrost świeżej i suchej masy korzeni: do 40%, 

 do 49% w stosunku do grupy kontrolnej, 

 o 34% w sku do zaprawy porównawczej, 

- wzrost MTZ: do14% w stosunku do grupy kontrolnej, 8% w stosunku do zaprawy porównawczej, 

- wysoka wartość siewna ziarna. 

 

JĘCZMIEŃ BROWARNY 

- wzrost plonu: od 27 do 42 %, 

- wzrost MTZ: do 10% 

- wzrost udziału frakcji wielkościowej > 2,75 mm /ziarno duże/: do 70%, 

- korzystny wpływ na wzrost i wigor roślin: więcej roślin/ m2, wyższe rośliny.

 

KUKURYDZA 

- wzrost plonu ziarna: do 23% w stosunku do grupy kontrolnej w połączeniu z zaprawą, do 18% w stosunku do grupy kontrolnej, o 5% w stosunku do zaprawy porównawczej, 

- wzrost liczby ziaren z kolby: do 21% w stosunku do grupy kontrolnej w połączeniu z zaprawą, do 10% w stosunku do grupy kontrolnej, 

- wzrost masy ziaren z kolby: do 18% w stosunku do grupy kontrolnej w połączeniu z zaprawą, do 15% w stosunku do grupy kontrolnej, o 4% w stosunku do zaprawy porównawczej, 

- wzrost plonu i suchej masy całych roślin: do 25% w stosunku do grupy kontrolnej w połączeniu z zaprawą, do 12% w stosunku do grupy kontrolnej, o 4% w stosunku do zaprawy porównawczej, 

- przyspieszenie wschodów kukurydzy, 

- zwiększenie udziału kolb w świeżej masie roślin 

- /bardzo dobry surowiec do zakiszania/, 

- zwiększenie udziału ziarna w masie kolby, 

- znacznie mniejsze porażenie kolb - tylko 1% przez głownię kukurydzy w porównaniu do obiektu kontrolnego /19,6% porażonych kolb/ oraz zaprawy /15% porażonych kolb/. 

 

BURAK CUKROWY 

Kutnowska hodowla Buraka Cukrowego, Straszków 

- wzrost plonu korzeni: do 15% wzorca przy otoczkowaniu, do 7% wzorca przy oprysku, 

- wyższy technologiczny plon cukru:  do 13% wzorca przy otoczkowaniu,  do 8% wzorca przy oprysku. 

 

ZIEMNIAKI SGGW Żelazna 

- wzrost plonu bulw do 13%, 

- wzrost plonu skrobi do 15%, 

- wzrost odporności na choroby