Kontakt, Zamówienia

Zamówienia telefoniczne:

+48 698 374 474 

Licencjonowany doradca:

+48 698 374 474 

E-mail:

zamowienia@sklepprobio.pl

Kategorie

PŁATNOŚCI


Konto bankowe:

mBank 13 1140 2004 0000 3302 7934 0097

PayU

PITiWN

karta klienta

Informacja

Wyniki badań produktu NANO-GRO - Ogrodnictwo.

 

POMIDOR SZKLARNIOWY 

Instytut Warzywnictwa Skierniewice 

- wzrost plonu wczesnego, handlowego i ogólnego do 17,5%, tj. prawie 8 kg z m2, 

- wzrost dynamiki plonowania, 

- wyższy plon pomidora frakcji IA Ø>6 cm, 

- wyższa średnia masa owocu wyboru IA Ø>6 cm, 

- średnio więcej kwiatów (o 13%) i owoców (o 4%) na roślinie, 

- dobrze rozwinięty system korzeniowy, 

- wzrost zawartości likopenu, 

- silniejszy wzrost i wigor roślin w okresie nasilonego plonowania, brak letniego osłabienia wzrostu, 

- wzrost zawartości N (o 14%), P (o 60%), K (o 5%) w owocach, 

- lepsze wybarwienie zewnętrzne i wewnętrzne owoców przez cały okres plonowania, 

- wzrost twardości i jędrności owoców pomidora. 

 Pomidor

POMIDOR TUNELOWY 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

- wzrost plonu całkowitego: do 22% w przypadku zaprawiania nasion, do 19% w przypadku zaprawiania i oprysku, do 7% w przypadku oprysku, 

- wzrost zawartości kwasu askorbinowego - witaminy C: do 22%, 

- lepiej rozwinięta rozsada roślin zaprawianych NANO-GRO®, 

- silniejszy system korzeniowy, 

- większa zdolność regeneracji korzenia po zalaniu, 

- rośliny mniej podatne na atak mszyc, 

- grubsza ścianka owocu pomidora, 

- znacznie wyższy udział owoców wyboru I w plonie całkowitym, 

- szybsze przebarwianie owoców, 

- lepsze wyrównanie pomidora w gronie. 

Pomidor włoski

 

POMIDOR GRUNTOWY 

- wzrost plonu ogólnego i handlowego, 

- wzrost średniej masy owocu o 7%, 

- skrócenie okresu kiełkowania nasion, 

- wzrost zawartości chlorofilu w liściach rozsady o 6,5%, 

- silniejszy system korzeniowy, 

- wcześniejsze rozwinięcie kwiatów w 1. gronie, 

- wcześniejsze formowanie 2. grona, 

- wzrost udziału owoców dużych IA Ø>6 cm o 14%. 

 

OGÓREK SZKLARNIOWY 

- wzrost plonu wczesnego, 

- lepszy wzrost rozsady: większa masa i wysokość roślin, 

- silniejszy system korzeniowy, 

- większa liczba i masa liści oraz ich całkowita powierzchnia, 

- wyższa zawartość chlorofilu, 

- wzrost zawartości N, P, K oraz Fe, Zn, B w owocach ogórka. 

 

OGÓREK GRUNTOWY 

- wzrost plonu ogólnego, handlowego i wczesnego: do 8%, 

- wzrost liczby wschodów roślin: do 9%, 

- wzrost dynamiki plonowania,

- wzrost udziału owoców konserwowych w plonie ogólnym.