Centrum Mikroorganizmów w Radomiu 

Firma MAGNUM Andrzej Cieśliński

adres: 26-600 Radom, ul. Lubelska 65

tel. 698 374 474